Image

REXDAN

Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea
 
Contract nr. 309/10.07.2020, Cod SMIS 2014:+ 127065

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC)

Axa prioritară: 1. Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor; Prioritatea de investiții: PI1a: Consolidarea cercetării și inovării (C&I), a infrastructurii și a capacităților de dezvoltare a excelenței în domeniul C&I, precum și promovarea centrelor de competență, în special a celor de interes european;

Obiectiv specific: OS1.1. Creșterea capacității științifice în domeniile de specializare inteligentă și sănătate; Acțiune: 1.1.1 Mari infrastructuri de CD; Domeniul de intervenție - 058 Infrastructuri de cercetare și inovare (publice) 
 
Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați
Galați, str. Domnească, nr. 47, Tel: (+40) 336 130 108; Fax: (+40) 236 461 353; e-mail: rectorat@ugal.ro; www.ugal.ro

Valoarea totală a proiectului: 91.972.096,30 lei. Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 91.880.104,30 lei din care suma de 78.098.088,74 lei este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi 13.782.015,56 lei din bugetul național. 

Perioada de implementare a proiectului: 10.07.2020 - 31.12.2023

CONȚINUTUL ACESTUI MATERIAL NU REPREZINTĂ ÎN MOD OBLIGATORIU POZIȚIA OFICIALĂ A UNIUNII EUROPENE SAU A GUVERNULUI ROMÂNIEI


PENTRU INFORMAŢII DETALIATE DESPRE CELELALTE PROGRAME COFINANŢATE DE UNIUNEA EUROPEANĂ, VA INVITĂM SĂ VIZITAŢI: http://www.fonduri-ue.ro

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1