11 1

Autolaboratorul REXDAN

Autolaboratorul REXDAN este echipat pentru a putea fi efectuate următoarele activități: 

  • determinare calitate aer
  • determinare parametri meteo
  • determinări fizico – chimice pe probe de sol.
  • prelevare și analize apă de suprafață;
  • prelevare și analize apă uzată.
  • determinarea particulelor în suspensie;
  • monitorizare cu ajutorul UAV.autolab.jpeg

 

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1