11 1

Obiective

Obiective generale

OG1. Creşterea capacității de cercetare a Universității „Dunărea de Jos” din Galați în domeniul de specializare inteligentă: Energie, mediu, schimbări climatice în bazinul hidrografic al Dunării în virtutea includerii infrastructurii finanțate prin proiect în Roadmap-ul național al infrastructurilor de cercetare din România 2017-2027, aprobat prin Ordinul ministrului cercetării şi inovării nr. 624/03.10.2017 şi pentru asigurarea sinergiilor cu proiectul Danubius RI şi cu proiectul ACTRIS, ambele incluse în Forumul de Strategie Europeană privind Infrastructurile de Cercetare (European Strategy Forum on Research Infrastructures - ESFRI).

OG2. Intensificarea contribuției româneşti la progresul cunoaşterii multidisciplinare pe arii de cercetare de interes complex. Abordarea REXDAN se referă atât la domenii fundamentale cum ar fi: ecologia, chimia, fizica, biologia, ştiința mediului etc., dar şi la arii cum ar fi: ecosistemele acvatice inclusiv apa, solul, sedimentele, flora, fauna, mediul, schimbările climatice, impactul activității antropice, dezvoltarea durabilă etc.

Proiectul REXDAN crează oportunități pentru o bază experimentală unică pe apele interioare din Europa şi facilitează participarea României la proiecte de top în direcții multidisciplinare de cercetare în care partea fundamentală este asociată cu cercetarea aplicată în colaborare nu numai cu mediul academic ci şi cu alte tipuri de structuri de stat şi private ceea ce îmbogățeşte aria românească de participare la proiecte de anvergură.


Obiective specifice

OS1 Creşterea capacității ştiințifice a Universității „Dunărea de Jos” în domeniul de specializare inteligentă Energie, mediu, schimbări climatice, a vizibilității instituției la nivel european şi internațional şi a aplicabilității rezultatelor cercetării cu efect direct asupra dezvoltării economico-sociale, prin valorificarea oportunităților create de mari infrastructuri de cercetare. UDJG are deja o tradiție importantă în cercetările legate de Dunăre şi ecosistemele asociate mai ales pe probleme de mediu şi schimbări climatice.

OS2 Imbinarea obiectivelor ştiințifice cu cele de dezvoltare a societății.

OS3 Susţinerea excelenței în cercetare, condiție de bază pentru implicarea în proiectele şi strategiile majore la nivel internațional, incluzând infrastructurile distribuite de cercetare DANUBIUS şi ACTRIS, cuprinse în Forumul de Strategie Europeanâ privind Infrastructurile de Cercetare – ESFRI.

OS4 Crearea condițiilor pentru lărgirea şi multiplicarea parteneriatelor europene, prin implicarea activă a țărilor din grupul celor 13 printre care se numără şi România. Acest obiectiv coincide şi cu poziția României şi cu principiul definit de Parlamentul European pentru programul cadru Horizon Europe 2021 – 2027.

OS5 Realizarea de parteneriate cu țările riverane Dunării bazate pe posibilitatea oferită de infrastructură mobilă REXDAN de a realiza cercetări interdisciplinare de-a lungul a 2000 km, ceea ce accentuează capacitatea de internaționalizare a REXDAN.


Obiective transversale

OT1 Incurajarea dezvoltării resursei umane de înaltă performanță prin angajarea de noi cercetători şi crearea unor condiții superioare de cercetare/muncă pentru cei existenți.

OT2 Prioritizarea utilizării resurselor şi eficientizarea acestora prin concentrarea asupra unor direcții de cercetare moderne şi actuale în context european şi internațional, pentru care există tradiție şi experiență în cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

OT3 Promovarea egalității de şanse şi eliminarea oricăror forme de discriminare în cercetare atât la nivelul Universității şi proiectului REXDAN, cât şi la nivelul parteneriatelor şi proiectelor cu implicarea Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

OT4 Susținerea participării active a cercetării ştiințifice la procesele decizionale privind dezvoltarea durabilă la nivel regional şi european.

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1