11 1

Descriere

Proiectul Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului DunăreaREXDAN (cod proiect: 127065) are ca rezultat principal crearea Infrastructurii de Cercetare REXDAN în cadrul căreia se desfășoară activități complexe de cercetare interdisciplinară în domeniul de specializare inteligentă: Energie, mediu și schimbări climatice. 

Infrastructura de cercetare REXDAN are două componente principale: o navă de cercetare și un centru fix  cu un total de 18 laboratoare. Nava de cercetare REXDAN desfășoară activități de cercetare in domenii multiple: chimie, biologie, fizica, știința mediului, ecologie, batimetrie, topografie, chimia atmosferei, dezvoltare durabilă etc. referitoare la apă, sedimente, sol, aer, biodiversitate, batimetrie, hidromorfologie etc. și acoperă acoperă o arie geografică largă: (2000 de km din sectorul navigabil al Dunării, incluzând și zona de coastă). 

Infrastructura de cercetare REXDAN contribuie ȋn mod direct la creșterea performanței în cercetare prin cooperare internațională cu echipe de cercetare europene și internaționale și sprijină inovarea științifică  la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Noutatea tehnică și științifică constă în:

- activități de cercetare de excelenţă în cel mai larg bazin hidrografic din UE incluzând 2000 km din lungimea navigabilă cu integrarea metodologică a caracterizării calității ecosistemelor acvatice extinse, practicată la nivel internațional doar pentru arii limitate;

- abordarea complexă a factorilor chimici, fizici, biologici și de biodiversitate în algoritmi interdisciplinari calibrați statistic, care va conduce inclusiv la posibilitatea unor exprimări simple (indicele global de calitate a apei GWQI) accesibile şi nespecialiștilor dar bazându-se pe un aparat științific redutabil şi original. După validarea GWQI acesta va fi propus la nivelul UE ca parametru major ȋn încadrarea apelor de suprafață în categoriile corespunzătoare Directivei Cadru Apă;

- autonomia navei de cercetare şi posibilitatea de a găzdui ȋn regim de marș 10 cercetători va face posibilă participarea ȋn proiecte de cercetare multiple, succesive sau paralele, ȋn care vor fi implicați experți din diferite țări pe perioade de mai multe luni

- posibilitatea evaluării impactului lucrărilor hidrotehnice de menținere a navigabilității șenalului în paralel cu determinarea impactului asupra biodiversității (speciile migratoare de ihtiofaună și pasările);

- sistemele fixe şi mobile de observare permit monitorizarea unor parametri climatici (continuu) şi a compoziției atmosferice (periodic), într-o zonă în care măsurătorile de această natură sunt sporadice sau inexistente, continuitatea lor fiind esențială pentru a determina evenimentele cauzate de modificările climatice.

Cercetarea holistică propusă de REXDAN corespunde Strategiei Comune de Implementare a Directivei Cadru Apă care recomandă interconectarea metodelor și țintelor cercetării pe scară largă la nivelul bazinelor importante din UE. Aria de relevanță a infrastructurii REXDAN este ȋn mod clar una europeană și internațională extinsă.

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1