11 1

Centrul de Cercetare REXDAN

Centrul de Cercetare REXDAN include 9 laboratoare, după cum urmează :Colaj foto laboratoare CCR 02 22

Ȋn laboratorul de conservare și pregătire probe (LP Fix) se realizează condiționări, extracții, concentrări, deshidratări etc. în vederea pregătirii eșantioanelor solide sau lichide pentru a fi analizate în laboratoarele dedicate: laboratorul de cromatografie (LCR Fix), laboratorul de analize instrumentale (LAI Fix), laboratorul de spectrometrie (LSP Fix) și laboratorul de ecologie acvatică (LE Fix). Probele de analizat în laboratorul de genetică (LG Fix) sunt pregătite separat.

Laboratorul de cromatografie (LCR Fix) este folosit pentru determinările de mare finețe ale probele solide și lichide prin utilizarea cromatografiei de gaze cu spectrometrie de masă (GC/ MS), în cazul sistemelor volatile, și a cromatografiei de lichide cu spectrometrie de masă (LC/ MS), în cazul celor nevolatilizabile. Determinările vizează, în mod special, specii chimice organice, cu excepția cromatografiei ionice, care este folosită în cazul speciilor anorganice.

În laboratorul de analize instrumentale (LAI Fix) se utilizează metode mai puțin precise, dar mai rapide, pentru o orientare justă a activității și metodologiilor din celelalte laboratoare.

Laboratorul de spectrometrie (LSP Fix) este folosit pentru determinări, în special anorganice, atât la nivel elemental, cât și la nivelul unor specii ionice prezente în ecosistemele acvatice prin tehnici precum XRF, ICP/MS, spectrofotometrie etc.

Laboratorul de ecologie (LE Fix) este complementar celui de pe nava de cercetare REXDAN, dar analizele făcute în Centrul de Cercetare REXDAN au un nivel superior de acuratețe față de cele făcute pe navă.

Laboratorul de genetică (LG Fix) este folosit pentru determinări și cercetări pe specii acvatice influențate de poluarea din mediul acvatic, în special ihtiofauna afectată de metaboliții unor medicamente care pătrund în apele de suprafață prin intermediul sistemelor de canalizare și a apei municipale uzate.

Platforma de observare a schimbărilor climatice (POSC Fix) cuprinde trei echipamente performante (radar de nori, radiometru și ceilometru) selectate astfel încât să îndeplinească standardele impuse de comunitatea ACTRIS. Instrumentele complementare din acest laborator (stația meteorologică și analizorul de concentrație și identificare particule) sunt folosite pentru măsurarea parametrilor meteo și analizarea elementelor din compoziția atmosferei relevante în contextul schimbărilor climatice.

Laboratorul de batimetrie, hidrologie, topometrie (LBHT Fix) include o serie de instrumente de batimetrie, hidrologie și topometrie care vor fi folosite pe ambarcațiunile de mici dimensiuni și în autolaboratorul REXDAN pentru determinări în apele cu adâncimi mici din afluenți, în zona predeltaică și în Delta Dunării.

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1