11 1

Laboratorul de spectrometrie (LSP Fix)

Laboratorul de spectrometrie (LSP Fix) este dedicat determinărilor cantitative la nivel de urme a poluanților organici si anorganici din probe de mediu lichide și solide. Performanțele tehnice ale echipamentelor (sensibilitatea, precizia și rezoluția) asigură obținerea unor rezultate de înaltă calitate și încredere.

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

 • analiza nutrienților din probe de apă;
 • analiza concentrațiilor metalelor grele din apă, sol, sedimente, vegetație acvatică, nevertebrate bentice și pești utilizând diferite metode analitice;
 • identificarea, caracterizarea și cuantificarea microplasticelor din apă, sediment, sisteme biologice, inclusiv alimente;
 • studierea distribuției micropoluanților emergenți în componentele biotice și abiotice ale ecosistemelor acvatice;
 • determinarea concentrațiilor de metale grele din apele uzate și tratate;
 • determinarea proprietăților fizico-chimice a solurilor;
 • monitorizarea calității solurilor;
 • evaluarea calității și gestionarea nămolurilor de epurare;
 • reconstrucție ecologică.
 
 1. Fișa de prezentare
 2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1