11 1

Anunțuri

3 ANI DE REXDAN INCUNUNAȚI CU SUCCES, 15 decembrie 2023

 

Implementarea cu succes a proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, contract nr. 309/10.07.2020, cod SMIS 2014+: 127065, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, al cărui beneficiar direct este Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost sărbătorită vineri, 15 decembrie 2023, prin organizarea, în Sala Europa a Hotelului Ibis Style din Galați, a conferinței de finalizare a proiectului.
Rezultatul principal al acestui proiect il reprezinntă Infrastructura de Cercetare (IC) REXDAN cu cele 2 componente principale, nava de cercetare și centrul de cercetare REXDAN dedicate cercetării de excelență în domeniul Energie, mediu, schimbpri climatice.
Conferința s-a bucurat de prezența unor invitați speciali, reprezentanți ai instituțiilor partenere in activitătile de cercetare desfășurate și în curs de desfășurare in cadrul IC REXDAN și a membrilor echipelor de management si implementare ale proiectului. 
Evenimentul a fost deschis de prof. dr. habil. Cătălina Iticescu, managerul proiectului, care a prezentat aspectele cele mai relevante din perioadele de scriere și implementare ale proiectului și de prof. dr. Puiu Lucian Goergescu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a subliniat importanța proiectului atât la nivel regional și național, cât și la nivel european.
Prezentarea detaliată a activităților implementate în cadrul proiectului cu tot ceea ce au preupus acestea la nivel administrativ și financiar și rezultatele obtinuțe a fost făcută de prof. dr. Mirela Voiculescu, o atenție deosebită fiind acordată realizării și, în anumite cazuri, depășirii indicatorilor generali și specifici ai proiectului.
Partea a doua a conferinței a fost dedicată prezentării celor 18 laboratoare ale IC REXDAN cu  detalierea caracteristicilor tehnice ale celor mai relevante echipamente achiziționate și utilizate în cadrul proiectului și rezultatelor obținuțe în fiecare din numeroasele domenii de cercetare vizate.  
Finalul conferinței a fost rezervat discuțiilor referitoare, pe de o parte, la asigurarea sustenabilității IC REXDAN prin scrierea și implementarea constată de proiecte și prin completarea rețelei de specialiști locali cu specialiști internaționali, și, pe de alta, la creșterea vizibiltății activităților desfășurate și rezultatelor obținute in cadrul acestei infrastructuri.
 
 conf.jpg

IC REXDAN: IMPLICARE IN MAMAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE, 10-11 noiembrie 2023

Continuând implicarea activă a Universității „Dunărea de Jos” (UDJG) din Galați în elaborarea planurilor de management ale diverselor arii protejate, Facultatea de Științe și Mediu și Infrastructura de Cercetare REXDAN au organizat, în perioada 10 – 11 noiembrie 2023, conferința: Planurile de management ale ariilor protejate incontextuldezvoltării durabile. Partizanii academici și stakeholderi. 
Desfăsurată în sala Panoramic a Hotelului Mercure și în sala de conferințe a navei de cercetare și pasageri pentru voiaje de zi REXDAN, conferința a evidențiat realizările UDJG în domeniul managementului ariilor protejate și a asigurat un cadru de lucru favorabil în care specialiștii au prezentat aspecte relevante legate de tema conferinței și au propus soluții pentru  îmbunătățirea situației existente.
La nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, proiectul POIM Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD, cod SMIS 2014+ 123322 a fost cel mai important proiect centrat pe managementul ariilor protejate, rolul UDJG fiind acela de a asigura cartarea habitatelor zonelor predeltaice și revizuirea, de ansamblu și de amănunt, a speciilor și habitatelor atât de interes comunitar, cât și a celor cu grad ridicat de vulnerabilitate.
 
CONERINTA_11_NOV.jpeg

CENTRUL DE CERCETARE REXDAN - PARTENER ÎN REALIZAREA UNUI STUDIU PRIVIND POLUAREA CU PLASTIC A DUNĂRII ÎN ROMÂNIA, 29 septembrie 2023

Centrul de Cercetare REXDAN din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați a participat la un studiu semnificativ privind poluarea cu plastic a Dunării în România. Realizat în colaborare cu asociațiile „Mai Mult Verde” și „Global Water Partnership România”  în cadrul programului "Cu Apele Curate" susținut de Lidl România, studiul a dezvăluit că aproape 100 de tone de plastic sunt aduse  anual de apele Dunării pe teritoriul României.
Studiul, cel mai extins de acest tip realizat în România, a fost efectuat în perioada 2022-2023, pe parcursul a cinci sezoane, cu 14 campanii de prelevare (135 de probe), în trei secțiuni de-a lungul Dunării românești, respectiv Moldova Nouă, Gruia și Isaccea.
Proiectat pentru a susține organizațiile guvernamentale și comunitatea de cercetători în eforturile de prevenire a poluării cu microplastic, studiul a subliniat importanța acțiunilor responsabile pentru protejarea mediul înconjurător.
Studiul a fost Inspirat de o cercetare realizată în Austria și realizat, în parteneriat, de Centrul de Cercetare REXDAN al Universității "Dunărea de Jos" din Galați cu Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ), Institutul National de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA), Universitatea de Resurse Naturale şi Ştiinţe ale Vieţii Viena (BOKU) și ROMEXIM București.
 
poza_CCR.jpg

REZULTATELE CERCETĂRII DIN CADRUL IC REXDAN PREZENTATE LA CONFERINȚA “MODERN APPROACHES OF THE ENVIRONMENT-CLIMATE CHANGE INTERCONNECTIVITY”, 20-22 septembrie 2023

 
Rezultatele activității de cercetare desfășurate de membrii IC Rexdan au fost prezentate în cadrul conferinței internaționale ”Modern approaches of the environment-climate change interconnectivity”, ENVIROCLIM 2, organizată de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați în perioada 20-22 septembrie 2023.
Dedicată diseminării cercetărilor din domeniul feedbackului între procesele de mediu (ape, sol, biodiversitate, reconstrucție ecologică) și schimbărilor climatice, conferința a avut ca obiectiv construirea unei viziuni interdisciplinare asupra proceselor de mediu afectate de sau care contribuie la schimbările climatice și crearea de sinergii la nivel național și internațional care să permită utilizarea eficientă a echipamentelor de utimă generație din laboratoarele IC Rexdan.

 

poza_conf.jpg

NAVA DE CERCETARE REXDAN ADUSĂ ACASĂ, 31 august 2023

 
În ultima zi a lunii august, cu 4 luni înaite de finalizarea proiectului “Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, 127065”,  nava de cercetare REXDAN a acostat în portul Galați.
Construită la Şantierul Naval ATG Shipyard din Giurgiu, nava a făcut prima ei călătorie pe Dunăre (343 km) și a ancorat acasă, la pontonul Schengen al Companiei Naționale Administrația Porturilor Dunării Maritime (CNAPDM) Galați, în 31 august 2023, la ora 14.00.
Valoarea navei de cercetare REXDAN, care reprezintă componenta mobilă a proiectului este de aproximativ 7,5 milioane de euro iar cea a echipamentelor din laboratoarele aferente de 2 milioane de euro.
După cum a afirmat Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. dr. Ing. Puiu Lucian Georgescu în discursul ținut celor veniți să întâmpine nava de cercetare REXDAN la pontonul din fața Palatului Navigației, acesta este „un proiect unic, atât prin calitatea oamenilor care vor lucra pe navă, cât și a echipamentelor din dotare. REXDAN este o navă care va acoperi o gamă largă de cercetări, sub umbrela dezvoltării durabile. Vom face determinarea factorilor de mediu, biodiversitate, calitatea apei, calitatea sedimentelor, activitatea păsărilor și ihtiofauna. De asemenea, cu aparatura din dotare, se va scana parcursul Dunării pentru recomandări în privința lucrărilor viitoare. La mal, vom avea o activitate educațională importantă: tot ce se va face pe navă va fi filmat și difuzat atât către publicul larg, cât și către cercetători. În orașele mari care au universități, nava va avea rol de campus mobil”.
Primul voiaj de cercetare al navei REXDAN va acoperi sectorul românesc al Dunării și va reuni tineri cercetători din cadrul Universității „Dunărea de Jos” din Galați și din alte centre universitare din România.
 
poza_7.jpg

CENTRUL DE CERECETARE REXDAN PREZENTAT DELEGAȚIEI DE LA THAI NGUYEN UNIVERSITY OF EDUCATION, VIETNAM, 21 aprilie 2023

 

In baza parteneriatului semnat de Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și Thai Nguyen University of Education (TNUE) Vietnam în 2021, delegația TNUE, alcătuită din conf. dr. Bui Duc Nguyen, Prorector TNUE, dr. Nguyen Thi Hong Minh, Decanul Facultății de Predare a Limbilor Străine, conf. dr. Ngo Thi Thanh Quy, Decanul Facultății de Lingvistică și Literatură, conf. dr. Vu Thi Hong Hanh, Directorul Departamentului Financiar și de Planificare și dr. Cao Tien Khoa, Directorul Departamentului de Managementul Resurselor și Facilităților a vizitat, în perioada 20-25 aprilie 2023, mai multe obiective relevante pentru activitățile didactică și de cercetare desfășurate în cadrul UDJG.
Infrastructura de Cercetare (IC) REXDAN a reprezentat un punct de interes pentru delegații TNUE, vizitarea laboratoarelor din cadrul Centrului de Cercetare REXDAN și prezentarea Navei de cercetare REXDAN oferind acestora o imagine clară a activităților desfășurate în cadrul IC REXDAN și deschizând noi oportunități de cercetare în domeniul protecției mediului.  
 
 
TNUE site

CENTRUL DE CERCETARE REXDAN VIZITAT DE AMBASADORUL FRANTEI ÎN ROMÂNIA, 3 aprilie 2023

 
Ca o recunoaștere a efortului depus pentru consolidarea cooperării universitare, științifice și culturale între Franţa şi România, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, prof. dr. ing. Puiu-Lucian Georgescu, a fost distins, în data de 3 aprilie 2023, de Excelenta Sa, doamna Laurence Auer, Ambasador al Republicii Franceze în România,  cu ”Ordre des Palmes Académiques” al Republicii Franceze, în grad de Ofițer.
Ceremonia, organizată în sediul central al universității, a fost urmată de vizitarea  de către Excelența Sa, doamna Laurence Auer, a Bibliotecii Centrale Universitare si a Centrului de Cercetare REXDAN.  Prezentarea laboratoarelor și a platformelor existente în Centrul de Cercetare REXDAN, completată de prezentarea Navei de Cercetare REXDAN in construcție la Șantierul Naval ATG Giurgiu, au deschis perspectiva dezvoltării unor noi parteneriate și realizării de proiecte de cercetare comune.

 

ambasador site

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE REXDAN PREZENTATĂ LA UNIVERSITATEA BOKU DIN AUSTRIA, 9 martie 2023

 
În data de 9 martie 2023, o delegație a Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) alcătuită din prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, Rector, prof. dr. ing. Eugen Rusu, directorul Școlilor Doctorale din cadrul UDJG, prof. dr. Cătălina Iticescu, directorul Infrastructurii de Cercetare Rexdan și asist. dr. ec. Ștefan Petrea și drd. Mădălina Călmuc, membri ai Centrului de Cercetare Rexdan a vizitat Universitatea BOKU, Austria, în vederea stabilirii unor parteneriate relevante pentru domeniile de cercetare comune celor 2 instituții.
Delegația Universității BOKU din Austria a fost alcătuită din prof. dr. Eva Schulev-Steindl, Rector, prof. dr. Christian Obinger, Prorector, prof. dr. Helmut Habersack, director al Institutului de Inginerie Hidraulică și Cercetare Fluvială, dr. Günter Langergraber, director al Departamentului pentru Apă, Atmosferă și Mediu, prof. dr. Thomas Hein, Director al Institutului de Hidrobiologie și Managementul Ecosistemelor Acvatice și dr. Margarita Calderón-Peter, director al Biroului de Relatii Internaționale din cadrul Universității BOKU.
Prezentările Institutului de Inginerie Hidraulică și Cercetare Fluvială (IWA) și a  Institutului de Hidrobiologie și Managementul Ecosistemelor Acvatice (IHG) făcute de membrii delegației austriece, armonios îmbinate cu cele ale UDJG și  Infrastructurii de Cercetare Rexdan făcute de membrii delegației UDJG, au evidențiat interesele comune ale celor 2 instituții și posibiliatea reală ca acestea să colaboreze în viitor atât în activitătile de ceretare cât și în cele didactice.

 

IC REXDAN PREZENTATĂ LA CONFERINȚA LA NIVEL INALT „HORIZON EUROPE”, 19 septembrie 2022

Pe 19 septembrie 2022 Universitatea „Dunărea de Jos" din Galati, alături de Comisia Europeană și Parlamentul European, a organizat Conferința "HORIZON EUROPE - Oportunități de Finanțare pentru Cercetătorii și Întreprinderile românești” un eveniment care s-a dovedit foarte util pentru identificarea unor surse de finanțare pentru proiecte și pentru stabilirea unor parteneriate în cercetare.
      Gândită pentru a facilita colaborarea și a crește impactul cercetării și inovării asupra dezvoltării, sprijinirii și implementării politicilor UE, în paralel cu provocările existente la nivel global, Conferința HORIZON EUROPE a beneficiat de prezența Comisarului European pentru Inovare, Cercetare, Cultură, Educație și Tineret, Mariya Gabriel, și a Raportorului Horizon Europe, Dan Nica, Membru al Parlamentului European.
    Lista participanților la acest eveniment a fost completată de reprezentanți ai Direcției Generale  pentru Cercetare și Inovare, ai Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI), ai Minsterelor Educației, Cercetării, Inovării și Digitalizării, Economiei și de reprezentați de marcă ai universităților și institutelor de cercetare din România și ai antreprenorilor regionali și naționali.
      Pentru echipele de management și cercetare ale Infrastructurii de Cercetare (IC) REXDAN, Conferința HORIZON EUROPE a reprezentat o oportunitate de explorare, împreună cu reprezentanți ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European, ai DG  pentru Cercetare și Inovare și ai Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFSCDI), a celor mai eficiente modalități de accesare a fondurilor și granturilor europene în proiecte de cercetare și de promovare a IC REXDAN în rândul specialiștilor europeni and români.
 
HE 2022

ANIVERSARE: 2 ANI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI REXDAN LA UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, 10 iulie 2022

In 10 iulie 2022 s-au împlinit 2 ani de existență și implementare a proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, cod SMIS 127065, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC). Marcarea acestui eveniment s-a realizat printr-un workshop care a avut loc în Centrul de Conferințe al Hotelului Ibis Style Dunărea Galați și în sediul IC REXDAN,  în perioada 6-9 iulie 2022.
         Activitățile de promovare a proiectului, a IC REXDAN și a rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul acesteia au fost completate de cele desfășurate în cadrul Workshopului Abordări moderne ale feedbackului între procese de mediu și schimbările climatice”,  workshop care a oferit posibilitatea mai multor specialiști din țară să dezbată teme relevante corelate domeniului de specializare inteligentă Mediu și eco-tehnologii, subdomeniul Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea si depoluarea mediului, grupate pe 2 secțiuni: 1. Metode moderne de analiză pentru ape, soluri, sedimente, ecologie și 2. Aer, atmosferă, climă. Teledetecție, GIS, topografie.
      Perceput ca un eveniment interdisciplinar interactiv care a adus față în față specialiști români din domenii complementare precum poluarea solului și a apelor, chimia mediului, științele atmosferei, ecologie, climatologie, mediu urban, acest workshop s-a dovedit a fi atât foarte util pentru ințelegerea feedbackului dintre procesele de mediu și schimbările climatice cât și relevant pentru alinierea cercetării din Romania celei la nivel European.
       Prelegerile și prezentările orale cu caracter interdisciplinar au gravitat în jurul unor teme cheie subsumate domeniului de specializare inteligentă Mediu și eco-tehnologii, subdomeniul Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea si depoluarea mediului, având o ținută înalt academică și bazându-se pe cercetări teoretice și aplicative specifice. Remarcabilă a fost participarea tinerilor cercetători la acest eveniment care au demonstrat o bună capacitate de adaptare la cerințele mediului academic și la nevoile societății contemporane.
      Asemeni celorlate evenimente organizate sub egida proiectului REXDAN, acest workshop a reprezentat o oportunitate foarte bună de promovare a IC REXDAN și de identificare a posibilităților de colaborare între echipa REXDAN (UDJG) și echipele de cercetare ale unor universități și institute de cercetare de profil din țară.
      Ținând cont de succesul acestui eveniment aniversar, se intenționează organizarea unuia similar, dar cu anvergură internațională în iulie 2023, la împlinirea a 3 ani de implementare a proiectului REXDAN  la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

  10 iulie 2022

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1