11 1

Anunțuri

INFRASTRUCTURA DE CERCETARE REXDAN PREZENTATĂ LA UNIVERSITATEA BOKU DIN AUSTRIA, 9 martie 2023

 
În data de 9 martie 2023, o delegație a Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) alcătuită din prof. dr. ing. Puiu Lucian Georgescu, Rector, prof. dr. ing. Eugen Rusu, directorul Școlilor Doctorale din cadrul UDJG, prof. dr. Cătălina Iticescu, directorul Infrastructurii de Cercetare Rexdan și asist. dr. ec. Ștefan Petrea și drd. Mădălina Călmuc, membri ai Centrului de Cercetare Rexdan a vizitat Universitatea BOKU, Austria, în vederea stabilirii unor parteneriate relevante pentru domeniile de cercetare comune celor 2 instituții.
Delegația Universității BOKU din Austria a fost alcătuită din prof. dr. Eva Schulev-Steindl, Rector, prof. dr. Christian Obinger, Prorector, prof. dr. Helmut Habersack, director al Institutului de Inginerie Hidraulică și Cercetare Fluvială, dr. Günter Langergraber, director al Departamentului pentru Apă, Atmosferă și Mediu, prof. dr. Thomas Hein, Director al Institutului de Hidrobiologie și Managementul Ecosistemelor Acvatice și dr. Margarita Calderón-Peter, director al Biroului de Relatii Internaționale din cadrul Universității BOKU.
Prezentările Institutului de Inginerie Hidraulică și Cercetare Fluvială (IWA) și a  Institutului de Hidrobiologie și Managementul Ecosistemelor Acvatice (IHG) făcute de membrii delegației austriece, armonios îmbinate cu cele ale UDJG și  Infrastructurii de Cercetare Rexdan făcute de membrii delegației UDJG, au evidențiat interesele comune ale celor 2 instituții și posibiliatea reală ca acestea să colaboreze în viitor atât în activitătile de ceretare cât și în cele didactice.

 

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1