11 1

Anunțuri

IC REXDAN: IMPLICARE IN MAMAGEMENTUL ARIILOR PROTEJATE, 10-11 noiembrie 2023

Continuând implicarea activă a Universității „Dunărea de Jos” (UDJG) din Galați în elaborarea planurilor de management ale diverselor arii protejate, Facultatea de Științe și Mediu și Infrastructura de Cercetare REXDAN au organizat, în perioada 10 – 11 noiembrie 2023, conferința: Planurile de management ale ariilor protejate incontextuldezvoltării durabile. Partizanii academici și stakeholderi. 
Desfăsurată în sala Panoramic a Hotelului Mercure și în sala de conferințe a navei de cercetare și pasageri pentru voiaje de zi REXDAN, conferința a evidențiat realizările UDJG în domeniul managementului ariilor protejate și a asigurat un cadru de lucru favorabil în care specialiștii au prezentat aspecte relevante legate de tema conferinței și au propus soluții pentru  îmbunătățirea situației existente.
La nivelul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, proiectul POIM Revizuirea planului de management şi a regulamentului RBDD, cod SMIS 2014+ 123322 a fost cel mai important proiect centrat pe managementul ariilor protejate, rolul UDJG fiind acela de a asigura cartarea habitatelor zonelor predeltaice și revizuirea, de ansamblu și de amănunt, a speciilor și habitatelor atât de interes comunitar, cât și a celor cu grad ridicat de vulnerabilitate.
 
CONERINTA_11_NOV.jpeg
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1