11 1

Anunțuri

ANIVERSARE: 2 ANI DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI REXDAN LA UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI, 10 iulie 2022

In 10 iulie 2022 s-au împlinit 2 ani de existență și implementare a proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, cod SMIS 127065, co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC). Marcarea acestui eveniment s-a realizat printr-un workshop care a avut loc în Centrul de Conferințe al Hotelului Ibis Style Dunărea Galați și în sediul IC REXDAN,  în perioada 6-9 iulie 2022.
         Activitățile de promovare a proiectului, a IC REXDAN și a rezultatelor cercetării desfășurate în cadrul acesteia au fost completate de cele desfășurate în cadrul Workshopului Abordări moderne ale feedbackului între procese de mediu și schimbările climatice”,  workshop care a oferit posibilitatea mai multor specialiști din țară să dezbată teme relevante corelate domeniului de specializare inteligentă Mediu și eco-tehnologii, subdomeniul Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea si depoluarea mediului, grupate pe 2 secțiuni: 1. Metode moderne de analiză pentru ape, soluri, sedimente, ecologie și 2. Aer, atmosferă, climă. Teledetecție, GIS, topografie.
      Perceput ca un eveniment interdisciplinar interactiv care a adus față în față specialiști români din domenii complementare precum poluarea solului și a apelor, chimia mediului, științele atmosferei, ecologie, climatologie, mediu urban, acest workshop s-a dovedit a fi atât foarte util pentru ințelegerea feedbackului dintre procesele de mediu și schimbările climatice cât și relevant pentru alinierea cercetării din Romania celei la nivel European.
       Prelegerile și prezentările orale cu caracter interdisciplinar au gravitat în jurul unor teme cheie subsumate domeniului de specializare inteligentă Mediu și eco-tehnologii, subdomeniul Tehnologii pentru gestionarea, monitorizarea si depoluarea mediului, având o ținută înalt academică și bazându-se pe cercetări teoretice și aplicative specifice. Remarcabilă a fost participarea tinerilor cercetători la acest eveniment care au demonstrat o bună capacitate de adaptare la cerințele mediului academic și la nevoile societății contemporane.
      Asemeni celorlate evenimente organizate sub egida proiectului REXDAN, acest workshop a reprezentat o oportunitate foarte bună de promovare a IC REXDAN și de identificare a posibilităților de colaborare între echipa REXDAN (UDJG) și echipele de cercetare ale unor universități și institute de cercetare de profil din țară.
      Ținând cont de succesul acestui eveniment aniversar, se intenționează organizarea unuia similar, dar cu anvergură internațională în iulie 2023, la împlinirea a 3 ani de implementare a proiectului REXDAN  la Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați. 

  10 iulie 2022

udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1