11 1

Anunțuri

3 ANI DE REXDAN INCUNUNAȚI CU SUCCES, 15 decembrie 2023

 

Implementarea cu succes a proiectului Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, contract nr. 309/10.07.2020, cod SMIS 2014+: 127065, proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, al cărui beneficiar direct este Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați a fost sărbătorită vineri, 15 decembrie 2023, prin organizarea, în Sala Europa a Hotelului Ibis Style din Galați, a conferinței de finalizare a proiectului.
Rezultatul principal al acestui proiect il reprezinntă Infrastructura de Cercetare (IC) REXDAN cu cele 2 componente principale, nava de cercetare și centrul de cercetare REXDAN dedicate cercetării de excelență în domeniul Energie, mediu, schimbpri climatice.
Conferința s-a bucurat de prezența unor invitați speciali, reprezentanți ai instituțiilor partenere in activitătile de cercetare desfășurate și în curs de desfășurare in cadrul IC REXDAN și a membrilor echipelor de management si implementare ale proiectului. 
Evenimentul a fost deschis de prof. dr. habil. Cătălina Iticescu, managerul proiectului, care a prezentat aspectele cele mai relevante din perioadele de scriere și implementare ale proiectului și de prof. dr. Puiu Lucian Goergescu, Rectorul Universității „Dunărea de Jos” din Galați, care a subliniat importanța proiectului atât la nivel regional și național, cât și la nivel european.
Prezentarea detaliată a activităților implementate în cadrul proiectului cu tot ceea ce au preupus acestea la nivel administrativ și financiar și rezultatele obtinuțe a fost făcută de prof. dr. Mirela Voiculescu, o atenție deosebită fiind acordată realizării și, în anumite cazuri, depășirii indicatorilor generali și specifici ai proiectului.
Partea a doua a conferinței a fost dedicată prezentării celor 18 laboratoare ale IC REXDAN cu  detalierea caracteristicilor tehnice ale celor mai relevante echipamente achiziționate și utilizate în cadrul proiectului și rezultatelor obținuțe în fiecare din numeroasele domenii de cercetare vizate.  
Finalul conferinței a fost rezervat discuțiilor referitoare, pe de o parte, la asigurarea sustenabilității IC REXDAN prin scrierea și implementarea constată de proiecte și prin completarea rețelei de specialiști locali cu specialiști internaționali, și, pe de alta, la creșterea vizibiltății activităților desfășurate și rezultatelor obținute in cadrul acestei infrastructuri.
 
 conf.jpg
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1