11 1

Laborator de conservare și pregătire probe (LP Fix)

În Laboratorul de conservare și pregătire a probelor (LP Fix) se realizează conservarea probelor de mediu pe termen mediu sau lung și pregătirea acestora în vederea determinării calitative si cantitative a poluanților. Pregătirea probelor de mediu cu echipamente de înaltă performanță este esențială în obținerea de rezultate analitice de calitate.

ACTIVITĂŢI SPECIFICE
  • analiza preliminară a unor indicatori de calitate în vederea conservării probelor de mediu care urmează a fi supuse analizelor chimice calitative și cantitative, urmată de conservarea probelor de mediu;
  • pregătirea probelor în vederea determinării poluanților din mediu prin mineralizarea acestora în vederea determinării concentrațiilor de metale grele prin metode spectrale;
  • extracția de compuși organici toxici sau cu potențial toxic din probele prelevate în vederea analizei cu metode cromatografice;
  • determinarea unor indicatori de calitate ce privesc duritatea, alcalinitatea, CBO5 etc. pentru probele de apă;
  • obținerea apei pure și ultrapure necesară preparării reactivilor chimici utilizați în analizele de laborator și nu numai.
  1. Fișa de prezentare
  2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1