11 1

Laboratorul de cromatografie (LCR Fix)

Laboratorul de cromatografie (LCR Fix) este dedicat analizei calitative si cantitative a poluanților organici volatili, non-volatili și a cationilor și anionilor toxici din probe de mediu lichide şi solide. Performanțele echipamentelor aflate în dotarea laboratorului permit identificarea la rezoluție înaltă și masa exactă a compușilor aflați la nivel de urme în matrici complexe.

 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE
 • analiza compușilor farmaceutici din probe de apă, sediment și biota acvatică;  
 • analiza subprodușilor de dezinfecție halogenate și a solvenților clorurați în apă;
 • determinarea hidrocarburilor aromatice policiclice din apă și sediment;
 • determinarea pesticidelor organofosforice din probe de mediu solide si lichide;
 • monitorizarea precursorilor de ozon, a compușilor organici volatili polari și nepolari, a compușilor halogenați și a celor organici volatili oxigenați (aldehide și cetone) în aerul ambiant;
 • determinarea nivelului de pesticide și insecticide din apă, sediment și biotă;
 • analiza ionilor toxici din probe de apă;
 • determinarea poluanților organici din ape;
 • determinarea factorului de bioacumulare a poluanților organici în biota acvatică.

 

 1. Fișa de prezentare
 2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1