11 1

Laborator de ecologie (LE Fix)

Laboratorul de ecologie (LE Fix) este dedicat monitorizării şi evaluării integrate a stării ecologice a corpurilor de apă. În acest laborator se vor desfășura cercetări privind analiza calitativă şi cantitativă a indicatorilor de calitate biologici (macronevertebrate, macrofite, fitoplancton, clorofila a, peşti) și impactul şi riscul ecologic determinate de activităţile antropice asupra biotei acvatice.

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

  • monitorizarea calității apei din ecosisteme de suprafață folosind bioindicatori;
  • studiul şi analiza biologică şi ecologică a unor specii invazive;
  • evaluarea şi monitorizarea calităţii ecosistemelor acvatice aferente Dunării (in-situ și ex-situ);
  • managementul mediului şi al biodiversităţii;
  • modelarea proceselor ecologice şi statistică ecologică;
  • gestionarea resurselor de apă;
  • taxonomie vegetală și animală.
 
  1. Fișa de prezentare
  2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1