11 1

Laboratorul de analize instrumentale (LAI Fix)

Laboratorul de analize instrumentale (LAI Fix) este dedicat aplicațiilor care presupun utilizarea diferitor metode analitice (electrochimice, optice, spectrometrice) pentru determinarea experimentală in-situ sau ex-situ a unei game largi de parametri de calitate a ecosistemelor acvatice.

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE

  • analize complexe pentru probe de aer, apă şi sol;
  • determinarea directă a compuşilor în probele de analizat;
  • determinarea poluanţilor anorganici şi organici din apă (metale grele, pesticide, nutrienți, etc.);
  • monitorizarea online şi în timp real a calităţii apei Dunării;
  • monitorizarea in-situ si ex-situ a calității ecosistemelor acvatice;
  • elaborarea de modele şi algoritmi statistici pentru estimarea și monitorizarea indicelui global de calitate a apei (WQI);
  • algoritmizarea parametrilor fizici, chimici și biologici pentru determinarea claselor de calitate pentru ecosistemele acvatice de suprafață;
  • realizarea unor biosenzori electrochimici pentru detecția pesticidelor, hormonilor, antibioticelor, a unor cationi și anioni toxici.
 
  1. Fișa de prezentare
  2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1