11 1

Laboratorul de batimetrie, hidrologie și topometrie (LBTH Fix)

Laboratorul de batimetrie, hidrologie și topometrie (LBTH Fix) este dedicat unor cercetări inovative şi avansate din domeniul surveying pentru zone terestre şi acvatice. Echipamentele aferente acestui laborator vor fi utilizate atât pentru colectarea, achiziționarea și înregistrarea datelor brute din teren, cât şi pentru stocarea, prelucrarea și modelarea datelor colectate din teren.

 
ACTIVITĂŢI SPECIFICE
 • monitorizare terestră;
 • analizarea unor modificări hidro-morfometrice;
 • determinarea tasării terenurilor;
 • analiza hidrologică a curgerii râurilor;
 • determinarea depunerilor de aluviuni;
 • monitorizarea elementelor hidromorfologice de calitate pentru clasificarea stării ecologice a canalelor şi lacurilor;
 • analizarea influenţei factorilor climatici asupra măsuratorilor ADCP;
 • utilizarea GIS pentru dezvoltarea urbană;
 • alcătuire de baze de date geospaţiale privind măsurătorile terestre și batimetrice;
 • transport de sedimente;
 • modelarea transportului de poluanţi ȋn râuri și lacuri;
 • modelarea curgerii în canale şi râuri;
 • determinarea riscurilor şi hazardelor la inundaţii;
 • utilizarea GIS-ului pentru hazarde geografice;
 • aplicații speciale ale exploatării fotogrammetrice;
 • monitorizarea spațială prin tehnologii UAV;
 • analiză spațiala multispectrală;
 • tehnici de realizare a MDT-urilor cu ajutorul UAV.
 
 1. Fișa de prezentare
 2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1