Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) organizează în perioada 6-9 iulie 2022, la Galați, workshop-ul interdisciplinar:  „Abordări moderne ale feedbackului între procese de mediu și schimbările climatice". Workshopul este conceput ca o structură fluidă care să asigure o comunicare reală și eficientă între toți participanții și va consta din:

  1. prezentări de tip REVIEW/KEY-NOTE/CURS INVITAT, de 30-45 min,  din domeniile: poluarea apei/solului/atmosferei, reconstrucție și servicii ecologice, biodiversitate, ecologie, climă, climat urban, batimetrie, genetică, analiză complexă de date, etc.
  2. prezentări ale rezultatelor recente obținute în domeniul larg al Științelor Mediului, Pământului și Atmosferei,
  3. masă rotundă pentru identificarea de oportunități și crearea de sinergii la nivel național și internațional și vizitarea laboratoarelor finalizate din infrastructura nou creată prin proiectul REXDAN (detalii mai jos).

Începând cu 10 iulie 2020, UDJG implementeaza proiectul Sistem integrat pentru cercetarea și monitorizarea complexă a mediului în aria fluviului Dunărea, REXDAN, cod SMIS 2014+: 127065, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, care are ca rezultat principal crearea unei infrastructuri de cercetare de excelență în domeniul de specializare inteligentă Energie, mediu, schimbări climatice, formată dintr-o navă de cercetare și un centru fix de cercetare (https://rexdan.ugal.ro/index.php/ro/). Acestea vor găzdui 18 laboratoare și un autolaborator dotate cu aparatură de ultimă generație (unele finalizate, altele în curs de echipare). 

Rezultatele prezentate la acest workshop pot fi publicate în revista (BDI, EBSCO) Analele Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. Fascicula II, Matematică, fizică, mecanică teoretică / Annals of the ”Dunarea de Jos” University of Galati. Fascicle II, Mathematics, Physics, Theoretical Mechanics (nr. 45(2)). Manuscrisele asociate prezentărilor vor putea fi trimise de autorii înregistrați până la data de 30 iulie 2022.

Reveniți la pagina anterioară
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1