11 1

Laborator de analize fizico-chimice (FC Navă)

Laboratorul de analize fizico-chimice (FC Navă) este destinat aplicațiilor ce presupun utilizarea diferitor metode analitice (volumetrice, electrochimice, spectrometrice și cromatografice) pentru efectuarea rapidă  screening-ului privind calitatea factorilor de mediu biotici și abiotici.

Laboratorul de analize fizico-chimice are în dotare echipamente care pot fi utilizate pentru:

  • analiza cantitativă a poluantilor anorganici și organici în apă, sol și aer;
  • identificarea și cuantificarea plasticelor din apele de suprafață și sediment;
  • stabilirea calității apelor de suprafață din punct de vedere fizico-chimic, în conformitate cu reglementările legislative (ex. Directiva Cadru Apă);
  • monitorizarea in-situ a diferitor evenimente/accidente de poluare (ex. poluarea apei cu produse petroliere);
  • stabilirea zonelor critice de poluare pe întregul curs al Dunării.
  1. Fișa de prezentare
  2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1