11 1

Laborator de ecologie acvatică (LE Navă)

Laboratorul de ecologie acvatică (LE Navă) este destinat activitatilor ce presupun utilizarea echipamentelor pentru identificarea si determinarea indicatorilor biologici si utilizarea metodelor de prelevare (dragare/filetare/raclare) pentru facilitarea analizelor in-situ.

Laboratorul de ecologie acvatică are în dotare echipamente care pot fi utilizate pentru:

  • prelevarea, trierea şi sortarea probelor;
  • identificarea şi cuantificarea in-situ a indicatorilor de calitate biologici din masa apei si din sediment: macronevertebrate, zoobentos, ihtiofaună, alge;
  • stabilirea calității apelor de suprafață din punct de vedere biologic, în conformitate cu Directiva Cadru Apă;
  • monitorizarea in-situ a diferitor poluari biologice accidentale;
  • stabilirea influentei antropice si a factorilor de poluare la sursa pe întregul curs al Dunării;
  • studiul statusului diverselor ecosisteme naturale şi antropogene din punct de vedere al prezenţei diverselor clase de alge precum si a cineticii algelor de-a lungul unor perioade de timp ciclice.
  1. Fișa de prezentare
  2. Galerie foto
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1