11 1

Sisteme de batimetrie (SBA Navă)

Sistemele ultraperformante de batimetrie/hidrologie (SBA Navă) sunt utilizate pentru:

  • analizarea evoluţiei tronsoanelor de râu din punct de vedere hidromorfologic;
  • evaluarea condiţiilor de mediu din corpurile de apă;
  • generarea de hărţi batimetrice;
  • harta siturile arheologice subacvatice, cum ar fi epavele, orașele subacvatice și structuri scufundate;
  • predicția și managementul dezastrelor;
  • monitorizarea parametrilor debitului fluvial (debite, debite);
  • măsurarea şi descrierea caracteristicilor fizice ale corpurilor de apă;
  • laboratoarele de batimetrie servesc și ca centre educaționale și de cercetare, formând viitori oceanografi, geologi, hidrografi și biologi marini/fluviali în utilizarea tehnologiei și a datelor batimetrice.
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1