11 1

Sisteme de observare biodiversitate (SBI Navă)

Sistemele de observare/ monitorizare a biodiversității (SBI Navă) sunt dedicate monitorizarii biodiversitații din arealul bazinului hidrografic al Dunării și  includ o serie de echipamente care pot fi utilizate pentru:

  • monitorizarea biodiversitătii;
  • inventarierea biodiversitații;
  • crearea și mentenanța bazelor de date legate de biodiversitate;
  • realizarea de harti de distributie ale biodiversitații;
  • observarea comportamentala a biodiversității;
  • estimarea efectivelor de indivizi sau grupuri de indivizi.
udjg
UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAȚI
Adresa: Str. Domnească nr. 47, Galați, România
Tel.: 0336 130 109
E-mailrectorat@ugal.ro
Website: www.ugal.ro
Infrastructura de Cercetare REXDANrexdan final
Adresă: Bd. George Coșbuc nr. 98, 800385, Galați, România
icons8 twitter 50 icons8 instagram 50 icons8 facebook 50 1